Εκπαιδευτικό ταξίδι στην Ισπανία, 2024

Στο πλαίσιο του προγράμματος ενημέρωσης και προώθησης του ευρωπαϊκού ρυζιού που παράγεται στην Ελλάδα και στην Ισπανία, πραγματοποιήθηκε στις 8 Ιουνίου 2024, ένα Study Trip με τρεις καλεσμένους δημοσιογράφους και διαμορφωτές της κοινής γνώμης από την Ελλάδα σε καλλιέργειες ρυζιού στην Ισπανία.