Η ευρωπαϊκή παραγωγή ρυζιού

Η παραγωγή ρυζιού στην Ευρώπη στηρίζεται σε τέσσερις θεμελιώδεις αρχές, οι οποίες εξασφαλίζουν την ασφάλεια του προϊόντος, την αύξηση των αποδόσεων και την ανθεκτικότητα της καλλιέργειας σε ακραίες συνθήκες, και τη μείωση του οικολογικού αποτυπώματος των γεωργικών δραστηριοτήτων.

Αυτές οι αρχές αφορούν:

1) Tην εφαρμογή αειφόρων πρακτικών φυτοπροστασίας σύμφωνα με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για την παραγωγή ασφαλών αγροτικών προϊόντων

2) Tην εφαρμογή καλλιεργητικών πρακτικών σύμφωνα με τις αυστηρότερες απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Πρωτοκόλλων παραγωγής αγροτικών προϊόντων, που σέβονται το περιβάλλον και τον παραγωγό

3) Tην εφαρμογή καινοτόμων ψηφιακών εργαλείων (Digital Farming Solutions)

4) Tη σωστή επιλογή σπόρων με χαρακτηριστικά που ενισχύουν τις αποδόσεις του ρυζιού