Στιγμιότυπα: Εκπαιδευτικό σεμινάριο ΙΕΚ Βέροιας

εκπαιδευτικό σεμινάριο Βέροια

Στο πλαίσιο της καμπάνιας προώθησης της βιώσιμης πτυχής της καλλιέργειας του ελληνικού μεσόσπερμου ρυζιού, πραγματοποιήθηκε ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο την Τρίτη 16 Μαΐου 2023 στο ΙΕΚ (ΠΔΙΕΚ) Βέροιας. Η εκδήλωση διοργανώθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος με τίτλο «Ενέργειες Ενημέρωσης και Προώθησης της βιώσιμης παραγωγής ρυζιού στην Ελλάδα και την Ισπανία». Το πρόγραμμα με τον διακριτικό […]