Σεμινάριο στο Culinary Center “Μαθήματα Μαγειρικής”, Αθήνα, Οκτώβριος, 2021

Ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο πραγματοποιήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ρύζι, στις 25 Οκτωβρίου 2021 στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος με τίτλο «Δράσεις για την ενημέρωση και την προώθηση της βιώσιμης παραγωγής ρυζιού στην Ελλάδα και την Ισπανία» στο Culinary Center and Cookery Club Μαθήματα Μαγειρικής στην Αθήνα. Οι παραβρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τη συμβολή […]