Εκπαιδευτικό Σεμινάριο στα Μάλαγα, 4 Μαρτίου

Επιλέγουμε ευρωπαϊκό ρύζι για ένα βιώσιμο περιβάλλον! Την Παρασκευή 4 Μαρτίου 2022 στο Centro Cultural Pablo Ruiz Picaso, στο Torremolinos (Málaga), πραγματοποιήθηκε ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος με τίτλο «Ενέργειες Ενημέρωσης και Προώθησης της βιώσιμης παραγωγής ρυζιού στην Ελλάδα και στην Ισπανία» με τον διακριτικό τίτλο EU RICE, το οποίο υλοποιείται από […]