Για τους Ευρωπαίους παραγωγούς ρυζιού, η βιωσιμότητα της παραγωγής ρυζιού αποτελεί ευθύνη και υποχρέωση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας: 

Φόρμα επικοινωνίας


   

  Για τους Ευρωπαίους παραγωγούς ρυζιού, η βιωσιμότητα της παραγωγής ρυζιού αποτελεί ευθύνη και υποχρέωση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας: 

  Φόρμα επικοινωνίας


   Το πρόγραμμα EURICE (Ενέργειες Ενημέρωσης και προώθησης της βιώσιμης παραγωγής ρυζιού στην Ελλάδα και την Ισπανία) είναι μια ευρωπαϊκή δράση με κύριο στόχο την ανάδειξη της βιώσιμης πτυχής που αφορά το Ευρωπαϊκό Ρύζι. Η παραγωγή ρυζιού στην Ευρώπη έχει σημαντική περιβαλλοντική διάσταση διαδραματίζοντας καθοριστικό ρόλο στη  διατήρηση των υγροβιότοπων της περιοχής. Στην Ελλάδα για παράδειγμα, σημαντικό μέρος της καλλιέργειας ρυζιού γίνεται στο Εθνικό Πάρκο Αξιού – Λουδία - Αλιάκμονα, ενώ στην Ισπανία στο φυσικό πάρκο Albufera της Βαλένθια, και οι δύο προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura 2000.

   Η Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη Θεσσαλονίκης (ΕΑΣΘ) από την Ελλάδα και ο CRDO Arroz De Valencia (Arroz Valencia) από την Ισπανία συνεργάζονται για την διεκπεραίωση αυτής της δράσης. Στόχος τους,  η ευαισθητοποίηση και η ευρύτερη ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με το Ευρωπαϊκό ρύζι - ένα προϊόν ασφαλές, το οποίο καλλιεργείται και παράγεται τηρώντας τους αυστηρούς ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, η καλλιέργεια γίνεται με την ελάχιστη δυνατή χρήση χημικών και φυτοφάρμακων, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην προστασία του περιβάλλοντος και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.

   Το πρόγραμμα EURICE (Ενέργειες Ενημέρωσης και προώθησης της βιώσιμης παραγωγής ρυζιού στην Ελλάδα και την Ισπανία) είναι μια ευρωπαϊκή δράση με κύριο στόχο την ανάδειξη της βιώσιμης πτυχής που αφορά το Ευρωπαϊκό Ρύζι. Η παραγωγή ρυζιού στην Ευρώπη έχει σημαντική περιβαλλοντική διάσταση διαδραματίζοντας καθοριστικό ρόλο στη  διατήρηση των υγροβιότοπων της περιοχής. Στην Ελλάδα για παράδειγμα, σημαντικό μέρος της καλλιέργειας ρυζιού γίνεται στο Εθνικό Πάρκο Αξιού – Λουδία - Αλιάκμονα, ενώ στην Ισπανία στο φυσικό πάρκο Albufera της Βαλένθια, και οι δύο προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura 2000.

   Η Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη Θεσσαλονίκης (ΕΑΣΘ) από την Ελλάδα και ο CRDO Arroz De Valencia (Arroz Valencia) από την Ισπανία συνεργάζονται για την διεκπεραίωση αυτής της δράσης. Στόχος τους,  η ευαισθητοποίηση και η ευρύτερη ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με το Ευρωπαϊκό ρύζι - ένα προϊόν ασφαλές, το οποίο καλλιεργείται και παράγεται τηρώντας τους αυστηρούς ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, η καλλιέργεια γίνεται με την ελάχιστη δυνατή χρήση χημικών και φυτοφάρμακων, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην προστασία του περιβάλλοντος και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.

   The content of this promotion campaign represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission and the Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency (CHAFEA) do not accept any responsibility for any use that may be made of the information it contains.