Βιωσιμότητα


Οι ορυζώνες είναι πολύ σημαντικοί για την πανίδα της περιοχής, καθώς λειτουργούν ως τεχνητοί εποχιακοί υγροβιότοποι, «συμπληρώνοντας» το φυσικό οικοσύστημα. Τον Μάιο, κατά την κορύφωση της αναπαραγωγικής περιόδου των πτηνών, τα χωράφια κατακλύζονται με νερό  για να πραγματοποιηθεί η σπορά του ρυζιού. Οι πλημμυρισμένοι αγροί είναι γεμάτοι με μικρούς ασπόνδυλους οργανισμούς και αμφίβια. Κατά συνέπεια αποτελούν το ιδανικό περιβάλλον για ερωδιούς, νυχτοκόρακες, χαλκόκοτες, μαυροκέφαλους γλάρους και άλλα πτηνά που αναζητούν τροφή για αυτά και τα πεινασμένα μικρά τους. 

Η συνέχιση της καλλιέργειας ρυζιού σε προστατευμένες περιοχές αποτελεί προϋπόθεση για την ισορροπημένη λειτουργία του οικοσυστήματος. 

Τα εθνικά πάρκα και οι υγροβιότοποι κοντά στη θάλασσα είναι περιοχές με πολύ ευαίσθητη υδρογεωλογική ισορροπία. Χωρίς τους ορυζώνες, μεγάλο μέρος των εν λόγω περιοχών θα υποβαλλόταν σε προοδευτική απερήμωση λόγω της συνδυαστικής επίδρασης της αύξησης της αλατότητας του νερού και της ξηρασίας κατά τους θερινούς μήνες.

 
Image

Βιωσιμότητα


Οι ορυζώνες είναι πολύ σημαντικοί για την πανίδα της περιοχής, καθώς λειτουργούν ως τεχνητοί εποχιακοί υγροβιότοποι, «συμπληρώνοντας» το φυσικό οικοσύστημα. Τον Μάιο, κατά την κορύφωση της αναπαραγωγικής περιόδου των πτηνών, τα χωράφια κατακλύζονται με νερό  για να πραγματοποιηθεί η σπορά του ρυζιού. Οι πλημμυρισμένοι αγροί είναι γεμάτοι με μικρούς ασπόνδυλους οργανισμούς και αμφίβια. Κατά συνέπεια αποτελούν το ιδανικό περιβάλλον για ερωδιούς, νυχτοκόρακες, χαλκόκοτες, μαυροκέφαλους γλάρους και άλλα πτηνά που αναζητούν τροφή για αυτά και τα πεινασμένα μικρά τους. 

Η συνέχιση της καλλιέργειας ρυζιού σε προστατευμένες περιοχές αποτελεί προϋπόθεση για την ισορροπημένη λειτουργία του οικοσυστήματος. 

Τα εθνικά πάρκα και οι υγροβιότοποι κοντά στη θάλασσα είναι περιοχές με πολύ ευαίσθητη υδρογεωλογική ισορροπία. Χωρίς τους ορυζώνες, μεγάλο μέρος των εν λόγω περιοχών θα υποβαλλόταν σε προοδευτική απερήμωση λόγω της συνδυαστικής επίδρασης της αύξησης της αλατότητας του νερού και της ξηρασίας κατά τους θερινούς μήνες.

 

The content of this promotion campaign represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission and the Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency (CHAFEA) do not accept any responsibility for any use that may be made of the information it contains.


The content of this promotion campaign represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission and the Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency (CHAFEA) do not accept any responsibility for any use that may be made of the information it contains.